Get Adobe Flash player

Αξιολόγηση των βιολογικών παραγόντων στη θεραπεία της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες©

Η πλειονότητα των ασθενών με μη ελεγχόμενη σοβαρή χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς

alt

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντ'ιατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Συγγραφέας, Ερευνητής

Κόρινθος τηλ. 6944280764 email:pharmage@otenet.gr www.gelis.gr www.pharmagel.gr

 alt

          Μαρία Τζιράκη               Ιατρός       Ωτορινολαρυγγολόγος Λασθένους 5, Ιεράπετρα, Λασιθίου, Κρήτης, 72200 Τηλ. 2842020024, 6998397245

 alt
     Νεκτάριος Μαργαρίτης                         Ιατρός                          Ωτορινολαρυγγολόγος          Παπαβασιλείου, Πλησίον Γυμνασίου, Νάξος, Κυκλάδες 84300, Τηλ. 2285301029, 6974495243  email: nekmarg@gmail.com

πολύποδες άσθμα και ατοπική δερματίτιδα μοιράζονται παρόμοια φλεγμονή τύπου T2 βοηθητικών κυττάρων (Τ2 helper cells), που συνδέεται με τον υποκείμενο φαινότυπο τους. 

 

Αυτή η ανακάλυψη πυροδότησε νέα έρευνα γύρω από θεραπείες που στοχεύουν συγκεκριμένες κυτοκίνες που προκαλούν τη φλεγμονή της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες όπως η IL-4, η IL-13, η IL-5 και η IgE. Τα βιολογικά φάρμακα ή παράγοντες ελέγχονται όλο και περισσότερο ως πρόσθετη θεραπεία για ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες. 

 

Η αποτελεσματικότητά τους έχει αποδειχθεί σε πολλές μελέτες. Όλες οι μελέτες διαφέρουν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών που περιελάμβαναν και τις παραμέτρους έκβασης που αναλύθηκαν [1].

 

Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, τα βιολογικά φάρμακα είναι ευεργετικά στη μείωση της μάζας των ρινικών πολύποδων και ασφαλή σε ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες (CRSwNP). 

Ωστόσο, έλείπε μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σύγκρισης των βιολογικών παραγόντων, ως θεραπευτικών μέσων της χρόνιας ρινοκολπίτιδας και των ρινικών πολυπόδων.

Έτσι, ο Qingwu Wu και οι συνεργάτες (2022) μελέτησαν ποιος βιολογικός παράγοντας προκαλεί τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα στη χρονία ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες [2].

 

Η μελέτη τους στηρίχτηκε κάνοντας συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση δικτύου (NMA), η οποία καταχωρήθηκε στο PROSPERO (αρ. CRD42021226766). 

Πραγματοποιήσαν μια ολοκληρωμένη αναζήτηση στο PubMed, στο Embase, στο Web of Science και στη βιβλιοθήκη Cochrane στις 29 Δεκεμβρίου 2020. Συμπεριέλαβαν μόνο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές (RCT) που αξιολογούσαν βιολογικούς παράγοντες σε ενήλικες ασθενείς με χρονία ρινοκολπίτιδα με πολύποδες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής περιελάμβαναν εννέα τυχαία ελεγχόμενες κλινικές μελέτες με 1.190 ασθενείς που συνέκριναν 3 διαφορετικά βιολογικά φάρμακα (dupilumab, omalizumab και mepolizumab) και ένα εικονικό φάρμακο. 

Το dupilumab είχε την καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη βαθμολογία υποχώρησης των ρινικών πολυπόδων (NPS), τη βαθμολογία Sino-Nasal Outcome Test-22 (SNOT-22)

[Η δοκιμασία ρινοκολπικής έκβασης 22 στοιχείων (Sinonasal Outcome Test, SNOT-22) είναι ένα επικυρωμένο μέτρο έκβασης που αναφέρεται από τον ασθενή με χρόνια ρινοκολπίτιδα και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται σε ρινολογικές/ωτορινολαρυγγολογικές κλινικές για την αξιολόγηση των ρινικών συμπτωμάτων γενικά όταν δεν έχει τεκμηριωθεί επίσημη διάγνωση, αν και με μικρή υποστήριξη για τέτοια χρήση] [3], τη βαθμολογία του ταυτοποίησης της όσφρησης του πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια [University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT)] και τη βαθμολογία ρινικής συμφόρησης (NCS) για επιφάνεια κάτω από οι τιμές της αθροιστικής καμπύλης κατάταξης (SUCRA) είναι 0,900, 0,916, 1,000 και 0,807, αντίστοιχα.

Η ομαλιζουμάμπη κατετάγη δεύτερη ως προς την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα SNOT-22, UPSIT και NCS για τιμές SUCRA 0,606, 0,500 και 0,693, αντίστοιχα. Η μεπολιζουμάμπη κατετάγη δεύτερη ως προς την αποτελεσματικότητα ως προς το NPS για τις τιμές SUCRA 0,563 και είχε τον υψηλότερο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών (AEs) για τις τιμές SUCRA 0,746.

Συμπέρασμα: Αυτό είναι το πρώτο δίκτυο μετα-ανάλυσης (NMA) που συνέκρινε διαφορετικά βιολογικά φάρμακα σε ασθενείς με χρονία ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες. Με βάση την θεραπευτική αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, το dupilumab είναι η καλύτερη επιλογή και το omalizumab είναι η δεύτερη καλύτερη επιλογή για τη χρονία ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες.  Αν και η μεπολιζουμάμπη κατετάγη δεύτερη ως προς την αποτελεσματικότητα, είχε τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βιβλιογραφική τεκμηρίωση

1. P W Hellings  E VerhoevenW J Fokkens. State-of-the-art overview on biological treatment for CRSwNP Rhinology. 2021 Apr 1;59(2):151-163.

2.Qingwu Wu , Yana ZhangWeifeng Kong , Xinyue Wang  Lianxiong YuanRui Zheng  Huijun QiuXuekun HuangQintai Yang .Which Is the Best Biologic for Nasal Polyps: Dupilumab, Omalizumab, or Mepolizumab? A Network Meta-Analysis. Int Arch Allergy Immunol. 2022;183(3):279-288.

3. 3.Qasim HusainLloyd HoehleKatie Phillips , David S Caradonna , Stacey T Gray , Ahmad R Sedaghat.The 22-Item Sinonasal Outcome Test as a Tool for the Assessment of Quality of Life and Symptom Control in Allergic Rhinitis. Am J Rhinol Allergy. 2020 Mar;34(2):209-216.

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 01 Δεκέμβριος 2022 11:50)

 
Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.