Get Adobe Flash player

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΨYΧΟΛΟΓΙΚH ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

(ένα βιβλίο που όποιος το διάβασε προστάτεψε τον εαυτό του από τις συνέπειες του στρες των εισαγωγικών εξετάσεων)


Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιατροκοινωνική Προσφορά Προληπτικής Ιατρικής στους Υποψήφιους οποιυδήποτε τύπου Σχολής και εξετάσεων

ΙΑΤΡΕΙΟ: Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100, Τηλ. 2741026631, 6944280764

www.gelis.gr, www.orlpedia.gr, www.allergopedia.gr, www.gkelanto.gr


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του πνεύματος και των συναισθημάτων των νέων μας. Ίσως είναι μια από τις αποφασιστικότερες  φάσεις της ζωής όσων νέων τελειώνουν το λύκειο, αφού αποτελούν την αφετηρία της μύησής τους στον κόσμο της επιστήμης, της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, της προσωπικής, της κοινωνικής και οικονομικής τους εξέλιξης.

Ένα πρακτικό βιβλίο ειδικής κατάρτισης, παροχής συναισθηματικής υποστήριξης , παρότρυνσης και ενθάρρυνσης, καλλιέργειας αυτοεμπιστοσύνης, αυτοπεποίθησης, τήρησης θετικής στάσης και ανάπτυξης  των κρυμμένων ικανοτήτων και δυνατοτήτων κάθε υποψήφιου επιστήμονα .

Οι εισαγωγικές εξετάσεις σε οποιαδήποτε σχολή αποτελούν σκληρή δοκιμασία για τουυποψήφιους και τους γονείς 

τους. Οι ελληνικές εισαγωγικές εξετάσεις όπως διεξάγονται αποκλείουν έναν αριθμό υποψηφίων από το να ολοκλη-

ρώσουν το επαγγελματικό όραμα τους.

Αν θεωρηθεί ως αποτυχία η μη εισαγωγή σε μια ανώτατη σχολή, αυτή μπορεί να θεωρηθείσημαντικός στρεσσογόνος

 παράγοντας, που σε μερικούς νέους μπορεί να έχει και δυσμενείς επιπλοκές ή παρενέργειες στην ψυχοσωματική 

υγεία τους, καθώς και των γονέων τους. Οιυποψήφιοι χρειάζονται ψυχική ενδυνάμωση και υποστήριξη από τους 

γονείς τους. Ο ίδιος, ουποψήφιος επίσης πρέπει να ασκηθεί ψυχολογικά, ώστε να αξιοποιήσει τις γνώσεις του την

στιγμή της δοκιμασίας των εξετάσεων.

Στο βιβλίο ΨYΧΟΛΟΓΙΚH ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝπου έγραψε ο γιατρός 

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης περιγράφονται τεχνικές και μέθοδοιβελτίωσης της αποτελεσματικότητας του υποψηφίου. 

Υποδεικνύονται οδηγίες υγιεινής ζωής και διατροφής, ώστε  να  διατηρηθεί σε φόρμα ο υποψήφιος και υποδεικνύ-ονται μέθοδοι κατανόησης του εαυτού του, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας του να βγει ψυχολογικά ακέραιοςαπό τη 

 δοκιμασία των εξετάσεων, κατανοώντας ότι το πιο σημαντικό πράγμα γι' αυτόν είναι ηπροστασία του εαυτού του, 

 της υγείας του και της ψυχοσωματικής του ακεραιότητας. ΗΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΣΧΟΛΩΝ αποτελείεφόδιο όχι μόνο για τον υποψήφιο. Το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και από τους

γονείς του υποψηφίου, διότι έτσι θα εκπαιδευτούν στο να τηρήσουν τη σωστή συμπεριφοράκαι στάση προς τον 

 υποψήφιο. Πολλές φορές η αγωνία και το άγχος που έχουν οι γονείςείναι ισχυρότερα από το στρες που 

 αισθάνεται ο υποψήφιος. Οι γονείς θα εκπαιδευτούν στονα γίνουν εμψυχωτές των παιδιών τους. Οποια-

δήποτε μη επιτυχία του υποψήφιου επ' ουδενίτρόπο πρέπει να αποβεί νοσογόνος για κάποιον από τους 

 γονείς του. Δεν αρκεί μόνον η συσσώρευση γνώσεων για την εισαγωγή σε μια ανώτατη σχολή.

Χρειάζεται εκπαίδευση στη σωστή διαχείριση του άγχους της στιγμής, εξάσκηση στις τεχνικές εξουδετέρωσης της ανησυχίας, της αβεβαιότητας και του στρες. Επιβάλλεται η εκπαίδευση στις τεχνικές που αυξάνουν την ικανότητα

πνευματικής συγκέντρωσης, διατήρησης της προσοχής, σωστής αξιοποίησης; της αποφασιστικότητας, της

τόλμης και της ορθής κρίσης με μια πολύ καλή σωματική και ψυχική υγεία. Αυτά πρέπει να γίνονται

ταυτόχρονα με τη λοιπή εκπαίδευση στο λύκειο. Όποιος επιτυγχάνει πριν από τις εξετάσεις να έχει πνευματική

και συναισθηματική ετοιμότητα να δώσει εισαγωγικές εξετάσεις έχει εξασφαλίσει τη σίγουρη επιτυχία του όχι

μόνο να περάσει στις εξετάσεις, αλλά να περνάει με επιτυχία οποιαδήποτε εξέταση, στη συνέχεια μέσα

στο πανεπιστήμιο ή οποιαδήποτε άλλη σχολή

Το βιβλίο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝείναι ένα βιβλίο

208 σελίδων μικρού σχήματος, που διαβάζεται με ταχύτητα, ευνοώντας την αυτοεκπαίδευση και

αυτοδιαχείρηση του υποψηφίου. Η Β΄έκδοση εξαντλήθηκε και βρίσκεται σε προετοιμασία

εκτύπωσης η Γ΄έκδοση. pharmage@otenet.gr


Δες περισσότερα στοιχεία πάνω στο :
[Δημήτριος Ν. Γκέλης  , βιογραφικό σημείωμα] [ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ,  ΕΚΔΟΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ] | [Pharmagel, ROCHALITEX]

  

 Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 10:00)

 
Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.